Businesspartners:

 • Noordzee International (2)
 • Idee Techniek Engineering (2)
 • Derustit Group (2)
 • AVK (2)
 • Solids Steel Structures (2)
 • Westra RVS (2)
 • Publicatie1 (2)a
 • Hesling (3)
 • Hydrosta (4)
 • nef (2)
 • Panelen Holland (3)
 • mous4
 • 1611828464980
 • NNDI
 • Wafilin-logoMéérwaarde

 

Bokma Risk Balance geeft u een vierdimensionaal beeld van uw kansen en gevaren zowel op operationeel als strategisch terrein. Daarvoor heeft Bokma Risk Balance een uniek concept bedacht om die kansen en gevaren zichtbaar en beheersbaar te maken. Wilt u meer weten, klik hier


We merken steeds vaker dat de bij uw bedrijf betrokken partijen (zoals gemeenten, brandweer, verzekeraars, banken en accountants)  alleen maar kijken naar de risico's binnen de sector "Je bedrijf". Zij concentreren zich alleen maar naar hun eigen “risico” onderdeel. De helicopterview ontbreekt zo en er kunnen dan gemakkelijk overlappingen en hiaten ontstaan met alle (financiële) gevolgen van dien.

Wat kan Bokma Risk Balance hierin voor u betekenen?

Een risicoanalyse met Méérwaarde in de vorm van:

-       4D-beeld van uw relevante risico’s (kansen en bedreigingen)

-       Ontzorgen door middel van een helicopterview; signalerend, analyserend, acterend en                       oplossend binnen een realistisch tijdpad

-       Meer omzet en minder kosten

-       Innoverend vermogen vergroten

Jos Bokma: “De jaren na Corona zien wij als een grote uitdaging, niet alleen voor onze klanten maar ook voor ons. Er gaat veel veranderen. Ik noem er een paar; een meer circulaire economie, innovatie, arbeidsmarkt maar ook politieke risico's zoals CO2, PFAS, woningmarkt, inflatie en meer mondiale risico's als oorlogen en klimaat. Zo werden wij via een van onze klanten benaderd met een vraag naar meer flexibel werken binnen een productiebedrijf. Daar moet je als onderneming wel wat mee doen". We hebben de behoefte geïnventariseerd door o.a. interviews met werknemers, de mogelijkheden onderzocht en daarover een advies uitgebracht aan de ondernemer zodat deze ermee aan de slag kon.

Risico's nemen in plaats van risico's lopen

Dat lijkt het zelfde maar is toch wezenlijk verschillend. Als u risico’s neemt dan heeft u deze inzichtelijk en kunt u zelf  bepalen welk risico u wel of niet neemt. U wilt niet nodeloos risico’s lopen, niet wetend welke impact dit kan hebben op uw organisatie.

Subsidie

Het SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) stelt subsidie beschikbaar en natuurlijk kunnen/willen wij u helpen om deze mogelijkheid te onderzoeken. Bent u de ondernemer die behoefte heeft om eens objectief kritisch te kijken naar de verzekerbare- maar ook naar de niet verzekerbare risico’s. Neemt dan contact met ons op. Klik hier

                                          

Méérwaarde: wanneer u tevreden bent, zijn wij het ook.

 Hoe meten we dat? Simpel, met ons 5 puntenplan:  

 1. brengt onze risicoanalyse nieuwe inzichten?       
 2. onthult onze risicoanalyse tekortkomingen?
 3. voegt onze risicoanalyse iets toe?
 4. levert onze risicoanalyse u geld op?
 5. Gaat u met onze risicoanalyse aan de slag?

Wordt elke vraag met "Ja" beantwoord dan zijn wij ook tevreden.