Zoals de waard is….  

In het assurantiemagazine, het vakblad voor de verzekeringsindustrie, las ik een artikel over verzekeringsfraude. Een tendentieus artikel waarin wordt gesteld dat de verzekeringsfraude toeneemt met meer dan 17% tot wel 5.200 zaken(AM). Volgens een artikel van het NIBE SVV (opleider Financiële Industrie) is er zelfs sprake van ruim 31.000 onderzoeken. Dat is fors, zult u zeggen.  

Ja, het aantal onderzoeken neemt toe!   

In de zomer van dit jaar zal blijken in hoeveel van deze fraudegevallen daadwerkelijk zijn bewezen. Hetzelfde artikel spreekt over een besparing van € 85.000.000,- (2016) op verzekeringscriminaliteit. Dat is ook fors, zult u zeggen. Dat is wel € 5,- per hoofd van de bevolking. Acht, die arme verzekeraars toch.   

Toch rijst er bij mij de vraag, hoeveel hebben al die onderzoeken gekost?  

Terwijl de focus toch meer op kosten is gericht dan op de klant centraal stellen.   

Met kostenbesparing is helemaal niets mis maar om zich stelselmatig te focussen op frauduleuze schadeclaims, het inroepen van hulp door Politie (AM 10-4-2008), (ge)bruik van social media, inschakelen van recherchebedrijven geef je geen blijk van vertrouwen in je klant. Zelfs mogen verzekeraars de fraudeurs beboeten voor € 532,00, dit wordt gesteund door Politie en Justitie.   

Volgens Agnes van den Borg van Schade-afgewezen.nl komen zij steeds vaker in aanraking met klanten waarvan hun schadeclaim wordt afgewezen op vermoedens van fraude. Die gevallen die zij behandelen is hun niets gebleken van fraude en alle schadeclaims zijn nadien alsnog uitgekeerd.   

Natuurlijk moet je als bedrijf op de kosten letten. Maar door elke keer te roepen dat de “nette” premiebetalers lijden onder de handelswijze van fraudeurs is wel wat een dooddoener. Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.  

Gelukkig zijn er ook nog verzekeraars die wel op de geboden kwaliteit letten en zorgen dat een correcte schadeafhandeling blijk geeft van die kwaliteit. Jos Bokma

4-4-2018