Schoenmaker, blijf bij je leest.

 

Verzekeringstussenpersonen krijgen het, net als andere beroepsgroepen (notarissen, advocaten en makelaars) in de toekomst moeilijker. Diverse bedreigingen, zoals de Blockchain, zorgen ervoor dat de verzekeringstussenpersoon zijn dienstenpakket moet aanpassen. Noem het branchevervaging, noem het verbreding van het assortiment of een kwestie van “schoenmaker, hou je bij je leest”.

 

Een verzekeringsadviseur brengt partijen bij elkaar voor het tot stand komen van een verzekering. Hij is juist degene die verstand heeft van verzekeringen, dekkingen en premies en daarover kan adviseren. Hij zorgt ervoor dat je de beste dekking krijgt tegen een acceptabele premie. Ja, een acceptabele premie en nee, niet de scherpste.

Je verzekeringstussenpersoon ontvangt provisie, een percentage van de premie. Hoe hoger de premie, hoe hoger de provisie is.

 

Wat is er dan aan de hand? De beste man/vrouw noemt zich naast verzekeringsadviseur ook vaak risico adviseur. Nu lijkt dit acceptabel maar schijn bedriegt.

 

Laten we dit eens nader bekijken.

Er zijn heel veel soorten risico’s, financiële-, strategische-, statische- en operationele risico’s om er een paar te noemen. Van al die risico’s moet je als ondernemer “iets” vinden, er “iets” mee doen. Je kunt beslissen risico’s zelf dragen of risico’s verminderen, vermijden of overdragen. Dit laatste kun je doen door bepaalde werkzaamheden uit te besteden of door ze te verzekeren.

Slechts een deel van die risico’s (de statische-) kun je maar verzekeren maar het is ook belangrijk hoe je als ondernemer denkt over het zelf dragen van risico’s, je zogenaamde Risk Appetite.

 

Domweg alle risico’s verzekeren kan niet en dat wil je ook niet.

En als de zichzelf respecterend tussenpersoon alles weet over verzekeringen, dekkingen en premies en dit zijn verdienmodel is, kan hij dan met droge ogen beweren dat hij eerlijk over risico’s kan adviseren? Dat je juist bepaalde risico’s beter niet kunt verzekeren?

 

Misschien een nieuwe slogan voor de verzekeringstussenpersoon; wij van de verzekeringen adviseren verzekeringen!