Blog 7

Als je wilt behouden wat je hebt, moet je veranderen!


Mijn werkterrein interesseert jou totaal niet. Het is niet leuk, niet sexy en je verdient er geen geld mee. Sterker nog, het kost je geld.

Nee, dit alles helpt niet mee om ervoor te zorgen dat jij dit artikel met volle aandacht gaat lezen. En toch is dit interessant voor je.

 

ONDERZOEK NAAR TOP 15 RISICO’S

Hieronder tref je de eerste vijf belangrijke, door ondernemers gekozen risico’s aan uit een onderzoek van de grootste assurantiemakelaar;

1.        Economische achteruitgang

2.        Reputatieschade

3.        Snel veranderende marktfactoren

4.        Bedrijfsonderbreking

5.        Toenemende concurrentie

Bron: Global Risk Management Survey 2019 van AON

 

Uit dit onderzoek is een top 15 gemaakt van risico’s die ondernemers het belangrijkste vinden. Het grappige is dat binnen deze Top 15 er slechts 1 verzekerbaar risico tussen staat en dat is bedrijfsonderbreking oftewel bedrijfsschade. Hoe kan het dat de meest impactvolle gevaren niet eens verzekerbaar zijn?

 

VERZEKERBARE- EN NIET VERZEKERBARE GEVAREN

Dat komt omdat onze huidige wereld zo snel veranderd dat de niet verzekerbare (dynamische) risico’s vele malen talrijker zijn dan de verzekerbare (statische) risico’s.

Welke zijn dat dan, de niet verzekerbare (dynamische) risico’s?

Dit zijn risico’s zoals economische achteruitgang, toenemende concurrentie, aantrekken toptalent en innovatief vermogen. Daarin schuilen uiteraard gevaren maar door vroegtijdige bijsturing of door juiste inzichten kun je ook kansen verzilveren en zodoende in mindere tijden een voorsprong nemen op de concurrentie.

Dat heb je niet bij verzekerbare (statische) gevaren zoals brand, ongevallen en ziekteverzuim….

Deze gevaren zijn namelijk berekenbaar en in te schatten. Star, rigide en stijf. Kansen op voordeel zijn er ook niet, het kost altijd geld.

 

Eigenlijk houdt je assurantietussenpersonen zich dus slechts bezig met een deel van je risico’s, alleen de verzekerbare risico’s.

 

Nu ben jij goed in jouw business en wil je je zo min mogelijk bezighouden met zaken die je niet interesseren en geld kosten. Je wilt geen sores aan je hoofd maar vertrouwen hebben dat zaken goed geregeld zijn.

Dus, als je wilt behouden wat je hebt, moet je veranderen.

 

BOKMA RISK BALANCE IS AL VERANDERD

De markt vraagt om objectiviteit, transparantie en eerlijkheid. Dat is waar ik voor sta.

Van oorsprong kom ik uit de financiële wereld. De provisie- en bonusregelingen, de targets en gestuurde productiestromen van banken, verzekeraars en tussenpersonen heb ik vaarwel gezegd omdat ik vind dat dit geen recht doet aan objectief advies.

Bokma Risk Balance analyseert jouw gevaren en kansen, geeft eerlijk advies en faciliteert oplossingen maar sluit geen verzekeringen af. Dit belemmert juist mijn objectieve advies.

En heb je niet de juiste assurantietussenpersoon? Dan tenderen wij uw assurantieprogramma bij diverse gerenommeerde tussenpersonen. Dat bespaart je tijd en geld en garandeert de beste uitkomst.

 

MEER WETEN?

Ben je de ondernemer die behoefte heeft om eens objectief kritisch te kijken naar al je gevaren en kansen. Dan is het goed idee om een afspraak te maken.

Wilt je zelf het initiatief nemen? Je kunt mij telefonisch bereiken op nummer

+31 (6) 26 12 24 29 of mailen via info@bokmariskbalance.nl