Bokma Risk Balance denkt anders over risico's

 

Verschil tussen risico's en gevaren?

Het lijkt een subtiel verschil. Maar schijn bedriegt. In de literatuur wordt er veel geschreven over risico’s en gevaren maar eensluidende definities zijn er niet. Er zijn overeenkomsten (beide fenomenen kunnen te maken hebben met schade en verlies) en verschillen (risico’s hebben o.a. te maken met kansen maar een gevaar is het negatieve gevolg van een risico)

De Chinese taal kent de meest complete omschrijving:

 

RISICO
Voordeel = kans
Nadeel = gevaar
Bundeling van onzekere factoren die kansen of gevaren tot gevolg kunnen hebben.


 


Een risico kan dus zowel positieve als negatieve effecten hebben. Bijvoorbeeld, een zakelijk risico kan zowel financieel voordeel als verlies met zich meebrengen. Het gaat erom dat er onzekerheid is over de uitkomst.

Een gevaar heeft meestal betrekking op de potentiële schade, negatieve gevolgen of verlies vanuit risico's. Bijvoorbeeld, een fysiek gevaar zoals een open elektrische draad kan leiden tot elektrocutie en letsel, zonder dat er een positief effect aan verbonden is.

Wij adviseren je over risico's en gevaren maar we sluiten geen verzekeringen af. Dit doen we bewust niet. Wij willen niet ons advies laten afhangen van een verdienmodel. Als het verdienmodel bestaat uit provisie verdienen door het afsluiten van verzekeringen dan kun je niet adviseren over risico's.

Als je keuzes wilt maken wat je met gevaren wilt doen dan kun je gevaren verminderen, verkleinen, zelf dragen of overdragen. Dit laatste kan door bijvoorbeeld risicovolle bedrijfsprocessen uit te besteden aan andere bedrijven of gevaren overdragen aan een verzekeraar. Zo zie je maar dat verzekeren slechts een van de opties is.

Denk bij risico's aan de grote verscheidenheid, zoals marktrisico's, kredietrisico's, interne- en externe risico's, statische risico's, operationele- en strategische risico's. Niet elke risico is van toepassing op elk bedrijf. Sterker nog, ieder bedrijf is uniek en heeft een eigen DNA. Daarbij past dus een individuele aanpak, ook in keuzes omtrent de aanpak en indeling

Verder spelen zaken als attitude, motivatie, drive en risicotolerantie een grote rol. Hoe zit de ondernemer in elkaar, welke risico's wil hij lopen en welke niet. Vragen die een grote impact hebben op het totaalbeeld. Als dit beeld compleet is dan kunnen we pas de risico's daadwerkelijk analyseren en een risicoanalyse maken. 

Hoe uitgebreid dat moet? Dat bepaalt u zelf

 

Wat bepaalt de uitkomst van een risicoanalyse:  

  1.  Brengt de risicoanalyse nieuwe inzichten?
  2.  Onthult het de tekortkomingen?
  3.  Voegt de analyse iets toe?
  4. Levert het wat op?
  5. Ga je er iets mee doen?    

Als op alle 5 punten met "Ja" beantwoord wordt, is er volledig aan de doelstelling voldaan en bent u en wij tevreden.


Is er dan nog een vervolg?

Jazeker, nadat wij ons volledig hebben verdiept in de risico’s van uw bedrijf kan het een optie zijn om mij periodiek in te huren als Riskconsultant van uw bedrijf.

Dit kan betrekking hebben op de volgende zaken:

-       Opstellen van periodieke (deel) risicoanalyses

-       Technische inspecties

-       Opleidingen op het gebied van risico preventie

-       Be- en afhandelen van schades

-       Input bij MT-overleg inzake projecten, investeringen en uitbreidingen

-       Overlegstructuren met CEO en CFO

-       Overleg met makelaar c.q. tussenpersoon c.q. verzekeraar

-       Controlewerkzaamheden, na verrekeningen, notacontroles ev.


Uiteraard kun je ons ook periodiek inhuren voor al uw Risicosturing binnen uw bedrijf. Dat biedt u zeker voordeel.


Wat zijn je kosten voor een risicoanalyse?

De kosten van een risicoanalyse zijn vooraf moeilijk vast te leggen. Dit is o.a. afhankelijk van het aantal uren, de complexiteit en de aard van de opdracht. Wilt u vooraf een vaste prijsopgave, neemt dan even contact op via het contactformulier of bel ons op +31(0)6 26 12 24 29. Een mail naar info@bokmariskbalance.nl mag ook.                                            


Wat zijn je kosten voor het inhuren van een Riskconsultant?

De kosten zijn afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Hiervoor hebben wij interessante proposities voor u. Interesse? Bel of mail ons. Klik hier

Op alle diensten van Bokma Risk Balance zijn de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze kunt u hier downloaden