Nieuwsbrief februari 2021Wie herkent dit?

Inmiddels herkennen veel ondernemers waar deze bezem voor staat. Wilt u ook weten wat de achterliggende gedachte is van deze bezem? Neem even contact met ons op.

info@bokmariskbalance.nl


Risico's in het nieuws


 • hacker
 • hacker • united-kingdom-2332854_1280
 • united-kingdom-2332854_1280


De belangrijkste artikelen over brexit op een rij

 De gevolgen van de brexit-deal voor de handels- en productiebedrijven worden steeds duidelijker. Afgelopen tijd heeft evofenedex in rap tempo meerdere artikelen gepubliceerd om de gevolgen van deze handelsovereenkomst voor ondernemers te duiden. Heb je niet alles kunnen lezen? Geen probleem, in dit artikel vind je een overzicht van de meest interessante artikelen over handelen met het Verenigd Koninkrijk (VK) in 2021.

https://www.evofenedex.nl/kennis/actualiteiten/de-belangrijkste-artikelen-over-brexit-op-een-rij?utm_campaign=210112-nieuwsbrief&utm_content=01-kennisnieuwsbrief&utm_term=export_belangrijkste-artikelen-over-brexit-op-een-rij&utm_source=mailplus-kennis&utm_medium=email

 • pollution-2575166_1920
 • pollution-2575166_1920


Aandeelhouders zetten Europa’s grootste bank onder druk om CO2-uitstoot te verminderen

Een groep van vijfteen pensioen- en investeringsfondsen en 117 individuele aandeelhouders roept HSBC via een klimaatresolutie op om de blootstelling aan fossiele brandstoffen te verminderen. HSBC is de grootste bank van Europa, en na Barclays de grootste Europese financier van fossiele brandstoffen. De bank leent onder andere geld aan grote bedrijven die steenkolencentrales bouwen.

https://www.change.inc/finance/klimaatresolutie-hsbc-35411

 • justitia-2039788_1920
 • justitia-2039788_1920


Nieuwe wetgeving in 2021, een selectie

Wij maakten een selectie van de ontwikkelingen rond nieuwe wetgeving in 2021 voor arboprofessionals. Sommige wetten en regels zitten nog in een pijplijn of worden op 1 januari van kracht. Andere bevinden zich nog in de planfase.

https://www.arbo-online.nl/wetgeving/nieuws/2020/12/nieuwwetgevingarbo2021-10122074?tid=TIDP4526799XB85797160D264C58B843712F25DEE83EYI4&utm_content=medipro_BULK_CT_BAS_ARBO_ARB_202101&utm_campaign=ARBO_ARB_LEA_BULK_medipro_202101&utm_medium=email&utm_source=Vakmedianet_mark!~OMSelectionMarkerStart~!!~OMSelectionMarkerEnd~

 • piggy-bank-968302_1920
 • piggy-bank-968302_1920


Minister maakt nieuw plan voor uitvoering wet Pensioenbedrag ineens

Minister Koolmees van SZW komt met een nieuw voorstel voor uitvoering van de wet die pensioendeelnemers de mogelijkheid biedt tot 10% van hun opgebouwde pensioen in één keer op te nemen. De minister geeft daarmee gehoor aan de bezwaren van de koepelorganisaties van pensioenuitvoerders. De wet wordt hierdoor wel een jaar later ingevoerd: 1 januari 2023 in plaats van 1 januari 2022.

https://www.findinet.nl/artikel/minister-maakt-nieuw-plan-voor-uitvoering-wet-pensioenbedrag-ineens/

 • solar-energy-2157212_1920
 • solar-energy-2157212_1920


Gemeenten mogen vanaf 2022 zonnepanelen op daken verplichten

Gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid om gebouweigenaren, zowel burgers als bedrijven, te verplichten hun dak te gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen, om zo de energietransitie te stimuleren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken past daar voor het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’ aan.

https://www.change.inc/energie/gemeenten-zonnepanelen-35393

 • electricity-3442835_1920
 • electricity-3442835_1920


“Ons energiesysteem maakt een revolutionaire ontwikkeling door”

Om de energietransitie het hoofd te bieden is samenwerking in de keten cruciaal. Netbeheerder TenneT en technisch dienstverlener Croonwolter&dros voegen de daad bij het woord door samen verouderde hoogspanningsstations te vernieuwen.

https://www.change.inc/energie/energietransitie-35433

 • industrial-1636403_1920
 • industrial-1636403_1920


Wat doet de preventiemedewerker?

Sinds 1 juli 2005 staat de preventiemedewerker in de Arbowet: een medewerker die belast is met preventieve taken op het gebied van veilig en gezond werken. Elk bedrijf moet minstens één preventiemedewerker hebben. Met de nieuwe Arbowet van 2017 is zijn rol verder uitgewerkt en verdiept.

https://www.arbo-online.nl/gezond-werken/nieuws/2020/11/wat-doet-de-preventiemedewerker-10110482?_login=1