Disclaimer en algemene voorwaarden van Bokma Risk Balance.

Deze website en de informatie daarop zijn uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden met het voornaamste doel om de bezoeker kennis te laten maken met Bokma Risk Balance en haar producten, diensten en activiteiten. Deze disclaimer is daarom ook van toepassing op de diensten en communicatie van Bokma Risk Balance en daarmee ook de door Bokma Risk Balance in gebruik zijnde mailadressen

Hoewel Bokma Risk Balance grote zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en het onderhoud van de informatie op de website, garandeert Bokma Risk Balance niet dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Bokma Risk Balance is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruikmaken van de informatie op de website.

Bokma Risk Balance streeft ernaar deze website vrij te houden van schadelijke elementen, zoals virussen, maar kan er niet voor instaan dat deze website daarvan geheel vrij is. Bokma Risk Balance is niet aansprakelijk voor schade die het gebruik van deze website kan hebben voor de werking van computerapparatuur of software. 

Bokma Risk Balance is niet verantwoordelijk voor de werking en de inhoud van andere websites waarnaar op deze website wordt verwezen, zoals door middel van hyperlinks.

Deze website en de informatie daarop zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Daarvan mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook.

Alle diensten en/of werkzaamheden worden verricht op basis van een Dienstverleningsovereenkomst met Bokma Risk Balance, (KVK nummer 70955344). Hierop zijn de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. 


Privacy policy

 

Bokma Risk Balance neemt privacy van haar relaties zeer serieus. Om u duidelijk te maken dat wij hier ook secuur mee omgaan, hebben wij een privacyverklaring opgesteld waarin u kennis kunt nemen waar wij rekening mee houden als het gaat om klant gerelateerde informatie die via onze website, e-mail, telefonisch en/of via persoonlijk contact  binnenkomt en hoe we deze verwerken.

 Vragen over privacy? Via onderstaande gegevens kunt u met ons in contact komen.

 Bokma Risk Balance

Vragen via e-mail:              info@bokmariskbalance.nl

Vragen via de telefoon:    06-26122429

Schriftelijke vragen:          Canterlandseweg 9

                                              9061 BX Gytsjerk

 

 Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wanneer u contact met ons opneemt, telefonisch en/of schriftelijk, wanneer u gebruikt maakt van onze digitale diensten [ wanneer u het contactformulier invult, wanneer u een bericht achterlaat via e-mail] of op een ander manier gebruik maakt van onze diensten, worden uw persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

 

 Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hieronder vindt u de gegevens die wij verwerken:

1.    Gegevens die door u zijn verstrekt om contact met u te kunnen hebben; zoals bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer.

2.    Afgeleide gegevens; zoals bijvoorbeeld informatie die uw hulpvraag en/of verzoek ondersteunen en die helpen uw vragen te beantwoorden en/of beoordelen of wij u kunnen helpen; zoals bijvoorbeeld kopie polis[sen] en voorwaarden, correspondentie van/door verzekeraar ,uw zienswijze. Bij acceptatie van een contract, indien nodig, een analyseformulier, risico-analyseformulier een risicoanalyserapport, correspondentie met betrokken partijen; zoals bijvoorbeeld verzekeraar[s], intermediair en correspondentie met alle betrokkenen. Deze gegevens worden alleen intern gedeeld om met u te corresponderen, factureren via e-mail, schriftelijk en/of telefonisch, het maken van een risicoanalyse, tender. Als uw aanvraag voor informatie en/of hulpvraag geen vervolg krijgt en u geen gebruik van onze diensten wenst te maken of wij besluiten dat wij geen werkzaamheden voor u willen/kunnen verrichten zullen wij uw gegevens binnen 7 dagen na deze conclusie uw gegevens te verwijderen.

 

Waarom verwerken wij deze gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

A.  Voor het uit kunnen voeren van onze Diensten

Wij zouden niet optimaal kunnen functioneren als wij uw gegevens niet zouden hebben. Aan de hand van uw verstrekte informatie kunnen wij contact met u opnemen om uw vraag of verzoek te beantwoorden. Uw informatie is van belang voor het invullen van een schadeformulier, het maken van risicoanalyse rapport om uw wensen te formuleren bij een tenderverzoek en voor het tot stand komen van een schadesimulator.

 

B.  Om wettelijke verplichting na te komen

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te kunnen voldoen.

 

C.  Om marketingactiviteiten uit te voeren

We houden u graag op de hoogte. Bijvoorbeeld met e-mail of met gepersonaliseerde advertentie en/of mededelingen via social media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via sociale platforms zoals Facebook, Twitter en LinkedIn . Op deze platforms kunnen(gepersonaliseerde) advertenties worden getoond.

 

Als u niet wilt dat via deze platforms advertenties worden getoond kunt u zich hiervoor afmelden. Hoe u dit doet leest u op de volgende pagina’s:

·       Facebook

·       LinkedIn

·       Twitter

Let op: u kunt daarna nog steeds advertenties van ons zien te zien krijgen omdat u in een algemene doelgroep valt.

 

D.  Bijzondere gegevens

Wij verwerken 1 type bijzondere persoonsgegeven: geslacht. Wij willen u kunnen aanspreken met ‘mevrouw ‘ of ’meneer’.

 

E.  Hoe zorgen we ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de verwerking van uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij verwerkt zijn en zo lang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Hoe lang dat verschilt.

 

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in diverse bronsystemen. Deze bronsystemen staan op onze locatie en zijn beveiligd met uniek wachtwoorden en firewalls en beschermd met een beveiliging systeem van Norton. De data wordt deels gehost door Hostnet en de andere data wordt verwerkt via Microsoft clouddiensten en heeft een back-up via usb stick(s), welke in kluis buiten het kantoor bewaard worden .

1.    Slechts een beperkt aantal medewerkers hebben toegang tot de data. En alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de functie.

2.    De gegevens zullen we op geen enkel andere manier gebruiken worden dan waar ze voor verstrekt zijn.  

 

 Derde ontvangers

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derde te verstrekken, zoals de Belastingdienst. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt, zoals bijvoorbeeld een jurist, een specialist en een intermediair. Daarnaast kan deze derde alleen gebruik maken van uw gegevens op uw verzoek en als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

 

 Welke rechten heb ik t.a.v. de verwerking van mijn persoonsgegevens?

U heeft de volgende rechten:

·       Informatie en inzage: we vertellen u welke persoonsgegevens van u vastgelegd of waarvoor we deze gebruiken.

·       Rectificatie: Wilt u uw persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen omdat deze onjuist en/of onvolledig zijn, laat het ons weten. Dan passen wij het aan.

·       Vergetelheid/verwijdering: Ook kunt u een verzoek bij ons indienen om de gegevens die wij van hebben te laten verwijderen. Verwijdering van gegevens is niet mogelijk wanneer de wet ons verplicht de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Ook kan het zijn dat wij voor administratieve doeleinden die gegevens nog wel moeten verwerken.

·       Beperking: U kunt een verwerking van uw gegevens laten beperking indien u vindt dat uw gegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt worden.

·       Bezwaar/ verzet: Voor de verwerking van uw gegevens kunt u een bezwaar indienen. Gaat het om verwerken voor marketingdoeleinden, dan zullen wij die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

 

 Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via voorgenoemd e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast kunt u na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

(www.autoriteitpersoonsgegens.nl)

 

Kunnen wij dit document wijzigen?

Het antwoord is ja, onze privacy policy kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij onze privacy policy daarop aan. Als deze wijziging(en) ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken de wijziging(en) aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy policy kunt u terugvinden op www.bokmariskbalance.nl

 

 

23 mei 2018